ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What happens if I run out of pages for my Fax Thru Email account?

When you use all of your pages, you'll see a message when you log in to your Fax Thru Email account. If you attempt to send a fax using the remote faxing option, your email bounces back with a message indicating your account is out of pages. If someone sends a fax to your Fax Thru Email number and you are out of pages, the fax is dropped and you receive a notice that you are out of pages in your account.

If you would like to add pages to your account, see Adding Pages to Your Fax Thru Email Account.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ