ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

What happens if my protected domain name expires?

If your domain name with Protected Registration does not renew, we place it in an inactive, protected status for up to 12 months. This protected status keeps the domain name in your account. It is not active and its related services, such as hosting and email, do not function correctly until you renew the domain name.

To rescue the domain name from this inactive status, you must renew both the domain name and Protected Registration service for their standard renewal prices.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ