ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

What happens when my certificate expires?

If you allow a certificate to expire, the certificate becomes invalid, and you will no longer be able to run secure transactions on your website. The Certification Authority (CA) will prompt you to renew your SSL certificate prior to the expiration date.

Note: A certificate can only be renewed up to 120 days prior to and 30 days following the expiration date. You can apply the renewal credit 60 days before expiration or 30 days after expiration.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ