เครื่องหมายรับรอง SSL วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใบรับรองของฉันหมดอายุ

หากคุณอนุญาตให้ใบรับรองหมดอายุใบรับรองจะไม่ถูกต้องและคุณจะไม่สามารถทำธุรกรรมที่ปลอดภัยบนเว็บไซต์ของคุณได้อีกต่อไป ผู้ออกใบรับรอง (CA) จะแจ้งให้คุณต่ออายุ SSL Certificate ก่อนถึงวันหมดอายุ

หมายเหตุ: สามารถต่ออายุใบรับรองได้ภายใน 120 วันก่อนและ 30 วันหลังจากวันที่หมดอายุ คุณสามารถใช้เครดิตการต่ออายุ 60 วันก่อนวันหมดอายุหรือ 30 วันหลังจากวันหมดอายุ

ข้อมูลเพิ่มเติม