ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโดเมนของฉันหมดอายุ

เมื่อการจดทะเบียนโดเมนหมดอายุ ตัวเลือกการต่ออายุของคุณจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาที่โดเมนของคุณหมดอายุ ในวันที่ 31 ส.ค. 2013 ICANN ได้ปรับใช้ นโยบายการกู้คืนการจดทะเบียนที่หมดอายุ (ERRP) ซึ่งนายทะเบียนต้องเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประกาศการหมดอายุ ค่าธรรมเนียม และขั้นตอนการไถ่ถอนให้แก่ผู้จดทะเบียนและลูกค้าในอนาคต เรามีข้อมูลและการเปิดเผยที่จำเป็นทั้งหมดในปัจจุบันอยู่ในเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม บทความนี้จะมีลิงก์ไปยังส่วนประกอบต่างๆ ที่จำเป็นในนโยบายใหม่นี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้จดทะเบียน

แต่ละส่วนขยายชื่อโดเมนและกฎของรายการทะเบียนอาจมีผลต่อกระบวนการต่ออายุเมื่อโดเมนหมดอายุ บางโดเมน เช่น cctld อาจมีข้อกำหนดพิเศษในการต่ออายุ

เราจะส่งอีเมลหลายฉบับเพื่อแจ้งเตือนคุณถึงการหมดอายุภายใน 30 วันก่อนหน้าและ 30 วันหลังจากวันที่โดเมนของคุณหมดอายุ

ลำดับเวลาการหมดอายุ

วันหลังจากโดเมนหมดอายุ สิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่คุณทำได้
วันที่หมดอายุ ความพยายามครั้งแรกในการต่ออายุโดเมน คุณสามารถต่ออายุโดเมนได้ด้วยตนเองในบัญชีของคุณในราคาต่ออายุมาตรฐาน
วันที่ 5 ความพยายามครั้งที่สองในการต่ออายุโดเมน หากการต่ออายุล้มเหลว เราจะพักชื่อโดเมนไว้ ซึ่งหมายความว่า DNS ถูกขัดจังหวะ และอีเมล/เว็บไซต์ของคุณจะหยุดทำงาน คุณสามารถต่ออายุโดเมนได้ด้วยตนเองในบัญชีของคุณในราคาต่ออายุมาตรฐาน
วันที่ 12 ความพยายามครั้งที่สามในการต่ออายุโดเมน คุณสามารถต่ออายุโดเมนได้ด้วยตนเองในบัญชีของคุณในราคาต่ออายุมาตรฐาน
วันที่ 19 โดเมนถูกระงับและไม่สามารถใช้งานได้ในบัญชีของคุณอีกต่อไป คุณสามารถต่ออายุโดเมนได้ด้วยตนเองในบัญชีของคุณโดยมีค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 26 เตรียมนำโดเมนเข้าสู่การประมูลโดเมนที่หมดอายุ คุณสามารถกู้คืนชื่อโดเมนที่หมดอายุด้วยตนเองโดยมีค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน หรือเสนอราคาประมูลโดเมนผ่านการประมูล
วันที่ 30 หากไม่มีการเสนอราคาที่ดำเนินการอยู่สำหรับโดเมน โดเมนดังกล่าวจะยังคงอยู่ในบัญชีของคุณในสถานะหมดอายุ คุณสามารถกู้คืนชื่อโดเมนที่หมดอายุด้วยตนเองโดยมีค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน หรือเสนอราคาประมูลโดเมนผ่านการประมูล
วันที่ 36 หากไม่มีการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้ว และไม่มีผู้ประมูลในการประมูลชื่อโดเมนแล้ว เราจะประกาศขายชื่อโดเมนในการประมูลแบบการซื้อหลังปิดประมูลครั้งสุดท้าย คุณสามารถกู้คืนชื่อโดเมนที่หมดอายุด้วยตนเองโดยมีค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน หรือเสนอราคาประมูลโดเมนผ่านการประมูล
วันที่ 41 การประมูลทั้งหมดสิ้นสุดลง ไม่สามารถประมูลโดเมนนี้ได้อีกต่อไป
วันที่ 42 หากไม่มีการเสนอราคาประมูลหรือการจองชื่อที่ถูกจดทะเบียนแล้วที่ประสบความสำเร็จ โดเมนจะถูกลบออกจากบัญชีของคุณและส่งคืนกลับไปยังรายการทะเบียน คุณจะไม่สามารถประมูลหรือต่ออายุชื่อโดเมนของคุณได้อีกต่อไป คุณอาจจดทะเบียนโดเมนได้หลังจากรายการทะเบียนปล่อยโดเมนดังกล่าวแล้ว เราไม่สามารถให้คำแนะนำได้ว่ารายการทะเบียนอาจจะปล่อยโดเมนสำหรับการจดทะเบียนเมื่อใด

บางโดเมน เช่น cctld อาจมีข้อกำหนดพิเศษในการต่ออายุ

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ