ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

โดเมน วิธีใช้

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโดเมนของฉันหมดอายุ

เมื่อการจดทะเบียนโดเมนหมดอายุ ตัวเลือกการต่ออายุของคุณจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาที่โดเมนของคุณหมดอายุ ในวันที่ 31 ส.ค. 2013 ICANN ได้ปรับใช้ นโยบายการกู้คืนการจดทะเบียนที่หมดอายุ (ERRP) ซึ่งนายทะเบียนต้องเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประกาศการหมดอายุ ค่าธรรมเนียม และขั้นตอนการไถ่ถอนให้แก่ผู้จดทะเบียนและลูกค้าในอนาคต เรามีข้อมูลและการเปิดเผยที่จำเป็นทั้งหมดในปัจจุบันอยู่ในเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม บทความนี้จะมีลิงก์ไปยังส่วนประกอบต่างๆ ที่จำเป็นในนโยบายใหม่นี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้จดทะเบียน

แต่ละส่วนขยายชื่อโดเมนและกฎของรายการทะเบียนอาจมีผลต่อกระบวนการต่ออายุเมื่อโดเมนหมดอายุ บางโดเมน เช่น cctld อาจมีข้อกำหนดพิเศษในการต่ออายุ

เราจะส่งอีเมลหลายฉบับเพื่อแจ้งเตือนคุณถึงการหมดอายุภายใน 30 วันก่อนหน้าและ 30 วันหลังจากวันที่โดเมนของคุณหมดอายุ

ลำดับเวลาการหมดอายุ

วันหลังจากโดเมนหมดอายุ สิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่คุณสามารถทำได้
+1 วัน เราจะพยายามต่ออายุโดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถต่ออายุด้วยตนเองได้ในราคาต่ออายุมาตรฐาน
+5 วัน เราจะพยายามต่ออายุอัตโนมัติอีกครั้ง แต่หากไม่สำเร็จ โดเมนของคุณจะถูกพักชั่วคราว: เว็บไซต์และอีเมลของคุณจะหยุดทำงาน แต่คุณยังสามารถต่ออายุด้วยตนเองได้ในราคาต่ออายุมาตรฐาน
+12 วัน เราจะพยายามต่ออายุอัตโนมัติให้โดเมนของคุณอีกครั้ง แต่คุณยังสามารถต่ออายุด้วยตนเองได้ในราคาต่ออายุมาตรฐาน
+19 วัน โดเมนจะถูกพัก: โดยที่ยังอยู่ในบัญชีของคุณ แต่ไม่ทำงาน ต่ออายุด้วยตนเอง พร้อมค่าไถ่ถอนที่เกี่ยวข้อง
+26 วัน โดเมนจะเข้าสู่การประมูล คุณยังสามารถต่ออายุด้วยตนเองได้ในราคามาตรฐาน บวกค่าไถ่ถอนที่เกี่ยวข้อง คุณยังสามารถเสนอราคาประมูลเองได้ด้วย
+30 วัน หากไม่มีผู้เสนอราคาในการประมูล โดเมนจะยังอยู่ในบัญชีของคุณ แต่หมดอายุแล้ว คุณสามารถต่ออายุด้วยตนเองได้ในราคามาตรฐาน บวกค่าไถ่ถอนที่เกี่ยวข้อง หากมีการเสนอราคาที่ยังมีผลในการประมูล โดเมนนั้นจะไม่สามารถต่ออายุได้
+36 วัน โดเมนจะเข้าสู่การประมูลครั้งสุดท้ายหลังปิดประมูล คุณยังสามารถต่ออายุด้วยตนเองได้ในราคามาตรฐาน บวกค่าไถ่ถอนที่เกี่ยวข้อง จนกว่าจะมีผู้เสนอราคาเข้ามา เมื่อมีการเสนอราคา คุณจะต่ออายุโดเมนไม่ได้ แต่คุณสามารถ เสนอราคาเองได้
+41 วัน สิ้นสุดการประมูลครั้งสุดท้ายหลังปิดประมูล คุณยังสามารถต่ออายุด้วยตนเองได้ในราคามาตรฐาน บวกค่าไถ่ถอนที่เกี่ยวข้อง
+72 วัน โดเมนจะถูกลบออกจากบัญชีของคุณ และคุณจะต่ออายุไม่ได้อีก คุณอาจสามารถจดทะเบียนโดเมนได้หลังจากที่บริษัทรับจดทะเบียนปล่อยโดเมนแล้ว แต่ GoDaddy ไม่สามารถบอกได้ว่าบริษัทรับจดทะเบียนจะปล่อยโดเมนให้จดทะเบียนได้เมื่อใด

บางโดเมน เช่น cctld อาจมีข้อกำหนดพิเศษในการต่ออายุ

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม