ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโดเมนของฉันหมดอายุ

เมื่อการจดทะเบียนโดเมนหมดอายุ ตัวเลือกการต่ออายุของคุณจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาที่โดเมนของคุณหมดอายุ ในวันที่ 31 ส.ค. 2013 ICANN ได้ปรับใช้ นโยบายการกู้คืนการจดทะเบียนที่หมดอายุ (ERRP) ซึ่งนายทะเบียนต้องเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประกาศการหมดอายุ ค่าธรรมเนียม และขั้นตอนการไถ่ถอนให้แก่ผู้จดทะเบียนและลูกค้าในอนาคต เรามีข้อมูลและการเปิดเผยที่จำเป็นทั้งหมดในปัจจุบันอยู่ในเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม บทความนี้จะมีลิงก์ไปยังส่วนประกอบต่างๆ ที่จำเป็นในนโยบายใหม่นี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้จดทะเบียน

แต่ละส่วนขยายชื่อโดเมนและกฎของรายการทะเบียนอาจมีผลต่อกระบวนการต่ออายุเมื่อโดเมนหมดอายุ บางโดเมน เช่น cctld อาจมีข้อกำหนดพิเศษในการต่ออายุ

เราจะส่งอีเมลหลายฉบับเพื่อแจ้งเตือนคุณถึงการหมดอายุภายใน 30 วันก่อนหน้าและ 30 วันหลังจากวันที่โดเมนของคุณหมดอายุ

ลำดับเวลาการหมดอายุ

ลำดับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่โดเมนของฉันหมดอายุ

บางโดเมน เช่น cctld อาจมีข้อกำหนดพิเศษในการต่ออายุ

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ