ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

สามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้หลังหมดอายุแล้วหรือไม่

โดยส่วนใหญ่สามารถทำได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับส่วนขยายของชื่อโดเมนและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับฐานข้อมูลทะเบียน (รีจิสตรี้)

หากรีจิสตรี้ของส่วนขยายชื่อโดเมนของคุณสามารถจัดการให้ได้ จะมีการเก็บชื่อโดเมนที่หมดอายุไว้อีกสองถึงสามวันเพื่อรอให้คุณต่ออายุ สำหรับส่วนขยายชื่อโดเมนหลายตัว (เช่น .com, .net, และ .org) จะมีระยะเวลาผ่อนผันเพื่อให้คุณต่ออายุชื่อโดเมนหลังหมดอายุโดยไม่ต้องเสียค่าปรับใด ๆ หลังพ้นระยะเวลาผ่อนผันส่วนต่อขยายเหล่านี้ คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการขอคืนชื่อโดเมนและค่าใช้จ่ายในการต่ออายุโดเมนตามปกติเพื่อรักษาชื่อโดเมนเดิมไว้

สำหรับส่วนขยายชื่อโดเมนบางประเภท ส่วนขยายรหัสประเทศหลัก (ccTLD) จะไม่มีระยะเวลาผ่อนผันแต่อย่างใด หลังจากชื่อโดเมนหมดอายุแล้ว คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมขอคืนชื่อโดเมนและค่าธรรมเนียมต่ออายุเพื่อเก็บชื่อโดเมนเดิมไว้

กระบวนการในการจัดการชื่อโดเมนที่หมดอายุแล้วของเรา

กระบวนการที่นายทะเบียนดูแลชื่อโดเมนที่หมดอายุจะขึ้นอยู่กับส่วนขยายชื่อโดเมนของคุณและค่าในการต่ออายุที่เกี่ยวข้อง ก่อนหมดอายุ เราจะส่งอีเมลแจ้งเตือนให้คุณต่ออายุชื่อโดเมนของคุณหลายครั้ง

If you set your domain names to automatically renew, we attempt to renew the registrations for you the day after expiration. If we are unable to bill you due to changes in your account, we park your expired domain names and notify you via email again.

หมายเหตุ: หากคุณเพิ่งอัพเดตบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินเพื่อต่ออายุใหม่ได้ คุณยังสามารถเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อของคุณได้ทุกเวลา เพื่อรับรองว่าการต่ออายุอัตโนมัติจะไม่ติดขัด

หากคุณตั้งค่าชื่อโดเมนเพื่อต่ออายุเอง และชื่อโดเมนหมดอายุแล้ว เราจะสำรองชื่อโดเมนที่หมดอายุไว้ให้และแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลอีกครั้งหลังวันหมดอายุ

สำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมน .com, .net, .org, .info, .biz, .us, .ws, .name, .cc, .mobi, .me, หรือ .tv ที่หมดอายุ เราจะเก็บชื่อโดเมนไว้ให้คุณเป็นเวลาประมาณ 30 วันก่อนทำการยกเลิก การต่ออายุชื่อโดเมนระหว่างระยะเวลานี้จะมีค่าธรรมเนียมการต่ออายุและไถ่ถอนที่เกิดขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ จะเกิดอะไรขึ้นหากชื่อโดเมนหมดอายุ และ

การต่ออายุอัตโนมัติ

หากตั้งค่าให้ต่ออายุชื่อโดเมนอัตโนมัติ เมื่อการลงทะเบียนชื่อโดเมนของคุณหมดอายุ เราจะดำเนินการดังต่อไปนี้ก่อนยกเลิกชื่อโดเมนดังกล่าว:

  • หนึ่งวันหลังจากการลงทะเบียนชื่อโดเมนหมดอายุ เราจะพยายามเรียกเก็บเงินค่าต่ออายุชื่อโดเมนกับคุณ หากไม่สามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้ (เช่น บัตรของคุณหมดอายุ) เราจะแจ้งให้คุณทราบเรื่องการหมดอายุของชื่อโดเมนและสำรองชื่อโดเมนไว้ให้กับคุณ คุณสามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้ด้วยตัวเอง
  • เราจะส่งอีเมลแจ้งเตือนเพิ่มเติมให้คุณอีกครั้ง ในวันที่ 4 และ 12 หลังจากวันที่หมดอายุ คุณสามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้ด้วยตนเอง
  • ชื่อโดเมนของคุณจะยังคงถูกระงับและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมไถ่ถอนในวันที่ 19 หลังวันที่หมดอายุ คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอต่ออายุชื่อโดเมน ทั้งนี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมต่ออายุและไถ่ถอนที่เกิดขึ้น
  • ในวันที่ 25 หลังหมดอายุ เราจะเปิดประมูลชื่อโดเมนของคุณกับหน่วยงานประมูลชื่อโดเมน คุณสามารถต่ออายุชื่อโดเมนด้วยตัวเอง ทั้งนี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมต่ออายุและขอคืนชื่อโดเมน
  • คุณอาจไม่สามารถไถ่ถอนชื่อโดเมนของคุณได้ในวันที่ 30 หลังจากวันที่หมดอายุ

รีจิสตี้อาจเก็บชื่อโดเมนไว้ก่อนที่จะตรวจปล่อยสำหรับการลงทะเบียนตามปกติ

การต่ออายุด้วยตนเอง

หากไม่ได้ตั้งค่าชื่อโดเมนให้ต่ออายุอัตโนมัติ เมื่อการลงทะเบียนชื่อโดเมนของคุณหมดอายุ เราจะดำเนินการดังต่อไปนี้ก่อนยกเลิกชื่อโดเมนดังกล่าว:

  • หนึ่งวันหลังจากชื่อโดเมนหมดอายุ เราจะแจ้งให้คุณทราบเรื่องการหมดอายุของชื่อโดเมนและสำรองชื่อโดเมนไว้ให้กับคุณ คุณสามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้ด้วยตัวเอง
  • เราจะส่งอีเมลแจ้งเตือนเพิ่มเติมให้คุณอีกครั้ง ในวันที่ 4 และ 12 หลังจากวันที่หมดอายุ คุณสามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้ด้วยตนเอง
  • ชื่อโดเมนของคุณจะยังคงถูกระงับและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมไถ่ถอนในวันที่ 19 หลังวันที่หมดอายุ คุณสามารถต่ออายุชื่อโดเมนด้วยตนเองได้ ทั้งนี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมต่ออายุและไถ่ถอน
  • ในวันที่ 25 หลังหมดอายุ เราจะเปิดประมูลชื่อโดเมนของคุณกับหน่วยงานประมูลชื่อโดเมน คุณสามารถต่ออายุชื่อโดเมนด้วยตัวเอง ทั้งนี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมต่ออายุและขอคืนชื่อโดเมน
  • คุณอาจไม่สามารถไถ่ถอนชื่อโดเมนของคุณได้ในวันที่ 30 หลังจากวันที่หมดอายุ

รีจิสตี้อาจเก็บชื่อโดเมนไว้ก่อนที่จะตรวจปล่อยสำหรับการลงทะเบียนตามปกติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่ออายุชื่อโดเมนด้วยตนเองได้ที่


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ