ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What if I can't get Outlook to work with Workspace Email?

You can use Microsoft Outlook® to compose, receive, and send email messages, but our secure servers process the actual messages. The message (relay) allotment for our email accounts is 250 each day. However, you have the option to purchase more, in packs of 50, for an additional fee.

If you are unable to send and receive messages with Outlook, here are a few things you can check to troubleshoot the problem, before calling customer support.

Checking Your SMTP Relay Settings

To Check Your SMTP Relay Settings

When you set up your email account, you selected the number of "Relays Per Day" that you wanted to use. Make sure that the number is not set to zero or that you have not exceeded the specified number of relays. To verify your SMTP Relay settings see Checking your SMTP Relay Settings.

Verifying Your Outlook Account Settings

To Verify Your Outlook Account Settings

When you set up your Outlook account, you entered specific settings for your servers, user information, and port settings. If these settings are not accurate, your account will not work properly.

To ensure that you have the correct settings, see Manually add my email to Outlook 2010 or 2013 on Windows.

Checking Your MX Records

MX (Mail Exchanger) records route email messages across the Internet. They direct email messages to the servers approved to accept messages for your domain name. If your MX records do not point to approved servers, your email cannot reach you.

There are several tools, such as the Email Test tool at www.dnsstuff.com, that you can use to check your MX records. Once you select a method for checking your MX records, confirm they match the MX records in your Workspace Webmail.

To Check Your MX Records

  1. Log in to Workspace Webmail at email.secureserver.net.
  2. From the Help menu, select Email Client Settings.
  3. Make a note of your incoming and outgoing server information.
  4. Continue with the procedures outlined below to set up your email client.

If your MX records do not match these, you can reset your MX records.

Resetting Your MX Records

To Reset Your MX Records

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Next to Domains, click Manage.
  3. From the Tools menu, select DNS Manager.
  4. For the domain name with the MX record you want to edit, click Edit Zone.
  5. In the MX (Mail Exchanger) section, click Restore Defaults. The default zone file records display.
  6. Click Save Zone File, and then click OK.

Checking Your Firewall/Antivirus Settings

To Check Firewall/Antivirus Settings

Some firewall and antivirus security settings might prevent Outlook from working properly. You may have to allow pop-ups from Outlook, adjust your site blocker settings, or change other settings. Try changing your security settings to allow emails to be sent and received.

Note: With Workspace Webmail and SMTP, you are restricted to 100 email addresses (To, Cc, and Bcc) per email message, regardless of the number of SMTP relays you have per day. For more information, see Email account limitations.

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Outlook® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All rights reserved.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ