จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันสะกดชื่อโดเมนผิดตอนที่ลงทะเบียน?

ขออภัย เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการสะกดชื่อของโดเมนหลังจากที่คุณลงทะเบียนชื่อโดเมนแล้ว เราลงทะเบียนชื่อโดเมนตรงตามที่คุณกรอกทุกประการ เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ คุณจะถูกเรียกเก็บ ถึงแม้ว่าชื่อโดเมนที่คุณกรอกจะไม่ใช่ชื่อที่คุณต้องการที่จะพิมพ์ก็ตาม

คุณมีตัวเลือกสำหรับการยกเลิกชื่อโดเมนเพื่อให้ชื่อโดเมนนั้นไม่ได้จดทะเบียนอยู่กับคุณอีกต่อไปได้ โปรดจำไว้ว่าการยกเลิกไม่ได้รับประกันว่าคุณจะได้รับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนคืน และการยกเลิกนั้นจะมีผลถาวร คุณสามารถลองสั่งซื้อชื่อโดเมนที่ถูกต้องได้ หากชื่อโดเมนดังกล่าวพร้อมให้บริการ


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย เราสามารถทำประโยชน์มากกว่านี้ได้อย่างไร