ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What if I've reached my bandwidth limit?

Bandwidth is a measurement of the amount of data allowed to pass between a user's website and the rest of the Internet. Bandwidth includes all incoming and outgoing data transfer from your server including but not limited to web traffic, ftp usage, all emails passing through our mail server, etc. Each VPS and Dedicated Server plan comes with a certain amount of bandwidth per month, measured in gigabytes (GB).

If you exceed your server's bandwidth allotment, you will be subjected to bandwidth overage charges.

We suggest taking the proper measures to prevent bandwidth overage.

At any time you can review your server's bandwidth usage. See Review your bandwidth usage.

If you are expecting an increase in web traffic, you can purchase additional bandwidth as a recurring billing service. See Add bandwidth.

Bandwidth Overage Protection shields you from bandwidth overage charges by automatically suspending your account when its allotted bandwidth is exceeded. Reinstatement occurs at the start of your next billing cycle or when additional bandwidth is purchased. See Adding Bandwidth-Overage Protection to Your Server and Adding Bandwidth-Overage Protection to Your Server.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ