ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

What information do you use to validate certificate requests?

Our authentication process ensures the highest level of trust. Only through thorough validation of submitted data can the online customer rest assured that online businesses that display SSL certificates indeed are to be trusted. The specific authentication process depends on the type of SSL certificate requested:

Deluxe SSL Certificate — Corporate Authentication Process

Before issuing a Deluxe SSL certificate, we authenticate that:

  • The certificate is being issued to an organization that is currently registered with a government authority.
  • The requesting entity controls the domain in the request.
  • The individual requesting the certificate is associated with the organization named in the certificate.

Note: Submitted information must successfully pass a screening process before an SSL certificate can be issued.

If the submitted documentation is written in a language other than English, an English translation must be submitted along with a copy of the original documents.

Deluxe SSL Certificate — Small Business/Sole Proprietor Authentication Process

Before issuing an SSL certificate, we authenticate that:

  • The individual who requested the certificate is who he/she claims to be.
  • The individual requesting the certificate controls the domain in the request.
  • The individual named in the certificate is the individual who requested the certificate.

Note: Submitted information must successfully pass a screening process before an SSL certificate can be issued.

If the submitted documentation is written in a language other than English, an English translation must be submitted along with a copy of the original documents.

Standard SSL Certificate

Before issuing an SSL certificate, we authenticate that:

  • The requesting entity controls the domain in the request.

Note: Submitted information must successfully pass a screening process before an SSL certificate can be issued.

Our authentication process ensures the highest level of trust. Only through thorough validation of submitted data can the online customer rest assured that online businesses that display SSL certificates indeed are to be trusted.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ