ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Account Management วิธีใช้

What is 2-step verification?

2-step verification (2SV, also known as two-factor authentication) adds security by requiring an extra step when you sign in to your account or try to edit sensitive information like your password. We support these 2SV methods:

2SV method Security level How it works
SMS text message Good We'll text you a 6-digit code for you to enter.
Authenticator app, like Google Authenticator or Authy, on your phone or other device Better You must enter the code shown on your app.
Hardware security key, such as a Yubikey or Google Titan Best You must connect your security key to your computer. Add a backup method so GoDaddy Guides can still verify your identity.

Note: Changes to your profile in your GoDaddy My Profile page don’t carry over to 2SV. If you set up text messages for 2SV but change your phone number later on, make sure to update your number for 2SV.

Set a backup 2SV method

We highly recommend setting a backup 2SV method. If you lose access to your primary 2SV method before you can remove it from your account, you can still use the backup to access your account. When you enable 2SV, set the backup at the same time.

For best results, set your backup on a different device. For example, if SMS text messages is your primary 2SV method, set an authenticator app as the backup method.

More info