ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

What is a campaign module?

Modules are the building blocks of your email campaigns. They contain the text, images, buttons, styles, and layouts that make up your campaigns.

You can add as many modules as you like, change the type (different layouts of text and images), and rearrange them to suit your design needs.

Modules are located at the bottom of a campaign that's open in Edit mode.
Modules are at the bottom of a campaign

To open a campaign in Edit mode, do the following:

  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. At the top of the page, click the Campaigns tab.
  3. In the lower left corner of the campaign, click Edit.
    Click Edit

    In Edit mode, the modules toolbar is located at the bottom of the campaign.
    Click and drag the handle

Next steps

More information


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ