ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

What is a .CSV file?

A .CSV file is a list of comma-separated values. The comma-separated values (.CSV) file format is a delimited data format where fields or values are separated with a comma and each record is on a new line. Values that contain a comma, line break, or double quote character, or that start or end with a space, must be enclosed in double quotes.

You can open .CSV files in most spreadsheet applications, such as Microsoft Excel.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ