ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

What is a distribution group?

Use Office 365 distribution groups (a.k.a., distribution lists) to send emails or meeting requests to multiple people (for example, a project team or committee), without having to add all the email addresses each time.

You don't need to be an admin to create a distribution group, however if you want people from outside your organization to become a member of your distribution group, an admin will need to set permissions for these contacts. For external contacts from other domains to become members of a distribution group, the admin must make the external contacts shared contacts.

It's worth mentioning that Microsoft now has Office 365 groups, which contain distribution groups, but also include other group-related collaboration features, such as a library for storing and working on group files and folders, a tool for organizing and assigning tasks, and getting updates on project progress. Learn more about Office 365 Groups from Microsoft.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ