ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What is a group?

In Calendar, groups represent various teams or work groupings that share common events and resources. In the example below, Marketing and New Products are groups created by members of those teams.
Calendar groups display in the left pane

Groups can contain these types of calendars:

  • Group calendars let you share scheduled events among Calendar members. For example, group calendars work well for teams that regularly attend the same events. Only members of a group can schedule events for that group.
  • Resource calendars let group members schedule resources, such as meeting rooms or equipment. Scheduling a resource for an event reserves it so others in your group can see it is in use.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ