ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Domains วิธีใช้

What is a premium domain name?

Premium domain names are short, catchy, memorable names that are already registered to a person, entity or organization. The cost of a premium domain can range from a 3‐figure number to a 7‐figure number, depending on the demand.

If you search for a premium domain name that's already registered, we perform a basic search using the name you entered and provide a list of alternate domain names you might be interested in registering. On the Premium Domains tab, we list domain names for sale by their owners. You can purchase them through us.

To purchase a premium domain name, simply add it to your shopping cart and proceed through checkout. There are two fees: a transfer fee and a registration fee. Sales tax is applicable to premium domain names. After payment, the domain will briefly move into a holding account and then we'll then transfer it to your account. We charge subsequent renewals at the normal renewal price, unless a premium domain has special renewal pricing. You can access the domain name in your account after we complete the transfer process.


More info