ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

SSL Certificates วิธีใช้

What is a Premium Extended Validation (EV) SSL certificate?

A Premium Extended Validation (EV) SSL certificate is a digital certificate issued in conformance with the extended validation guidelines defined by the CA/Browser Forum.

The introduction of Premium Extended Validation (EV) SSL certificates will tighten the security of Internet transactions as certificate requestors will be subject to a thorough, standardized vetting process which all issuing Certification Authorities (CAs) must adhere to.

The Premium Extended Validation (EV) SSL certificate standard provides an improved level of authentication of entities that request digital certificates for securing transactions on their websites. The latest generation of Internet browsers will display Premium Extended Validation (EV) SSL-secured websites in a way that allows visitors to instantly recognize that the organization that operates the site has been authenticated in accordance with the CA/Browser Forum's uniform vetting standard.

Premium Extended Validation (EV) SSL certificates are particularly useful for companies whose Internet domains are considered at a high risk of being targeted by phishing schemes and other types of Internet fraud. High-risk domains include domains owned by high-profile online financial services, banking sites, auction sites, popular retailers and other sites that conduct Internet transactions likely to be targeted by Internet fraud.