ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

What is a template?

A GoDaddy Email Marketing template is a pre-designed starter page that you can use to efficiently promote your product, invite people to an event, compose a newsletter, or send out a quick update.

If these templates don't offer a layout you like, you can customize a template to meet your needs, or you can create a new campaign based on an existing one.

To open the template gallery, on the Campaigns page, click Compose! To get a better idea of how each pre-designed template might look with text and images, hover over the Examples below each template design type.
Sample template

There are two Examples for each template design type.

Pick a template layout, and then add your text and images to the placeholders.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ