ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

What is a URL?

A URL, or Uniform Resource Locator, is the address of an Internet website or webpage. Think of a URL as a street address for the location of information on the Internet. For instance, a complete URL like http://coolexample.com/music, points you to the music page of the coolexample.com website.

Take a look at the anatomy of this URL to better understand how they direct online users to specific information: http://coolexample.com/funky/music.html

http:// = protocol
coolexample.com = domain name
/funky/music.html = path
/funky/ = directory
/music.html = file name


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ