ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

SSL Certificates วิธีใช้

What is a Wildcard SSL certificate?

Wildcard SSL certificates secures your website URL and an unlimited number of its subdomains. For example, a single Wildcard certificate can secure www.coolexample.com, blog.coolexample.com, and store.coolexample.com.

Wildcard certificates secure the common name and all subdomains at the level you specify when you submit your request. Just add an asterisk (*) in the subdomain area to the left of the common name.

Examples

If you request your certificate for *.coolexample.com, you can secure:

  • coolexample.com
  • www.coolexample.com
  • photos.coolexample.com
  • blog.coolexample.com

If you request your certificate for *.www.coolexample.com, you can secure:

  • www.coolexample.com
  • mail.www.coolexample.com
  • photos.www.coolexample.com
  • blog.www.coolexample.com

Wildcard certificates secure websites just like regular SSL certificates, and requests are processed using the same validation methods. However, some Web servers might require a unique IP address for each subdomain on the Wildcard certificate.

Next step