ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What is Affiliate Marketing?

Affiliate marketing is an Internet marketing strategy in which an organization rewards affiliates for marketing efforts that direct clients and draw business to the organization. You can use affiliate marketing with your Quick Shopping Cart® storefront to find and retain customers, manage your search marketing investments, and direct your lead generation campaigns.

Affiliate organizations include individuals, organizations and businesses, networks, management companies, third party vendors, and other affiliates that promote the products and services of their partners. To keep up with the rapidly advancing online marketing industry, many organizations are employing the innovation and experience of such resources for affiliate marketing solutions.

To assist you with establishing and expanding your affiliate marketing program, you can sign up with full-service marketing solutions offered by LinkShare® and ShareASale™.

For more information, see Using LinkShare or see Using ShareASale.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ