ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

What is Alipay?

Alipay is a very popular payment option in Asia and part of the Alibaba group. It's a payment option that works like many other "eWallet" services, where you add payment methods (cards or bank accounts) to your Alipay account, and can then process orders using them.

Can I use Alipay?

If you can use Alipay for GoDaddy orders, it will display as an option during the checkout process.

If you do not see Alipay as an option, it means the service is unavailable because of your billing address or geographic location.

Next step

  • Because it works differently than many other payment methods, we recommend referencing Alipay's website to make sure you understand its processes. For more information, visit Alipay.com.

    Note: You might not be able to access Alipay's website depending on your geographical location.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ