ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Microsoft 365 จาก GoDaddy วิธีใช้

นามแฝงอีเมลคืออะไร

นามแฝงคือวิธีการพรางที่อยู่อีเมล Microsoft 365 อื่น ทุกอย่างที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลนามแฝงจะได้รับในกล่องขาเข้าของบัญชีอีเมลหลัก

นามแฝงจะทำให้บัญชีอีเมลเดียวมีชื่อที่หลากหลายโดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับกล่องขาเข้าหลายกล่อง คุณสามารถสร้างนามแฝงได้สูงสุด 400 ชื่อสำหรับบัญชีอีเมลเดียว

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามแฝง ให้เลือกคำถามเพื่อดูคำตอบ:

ฉันจะเห็นนามแฝงของตัวเองในกล่องขาเข้าหลักหรือไม่

เมลทั้งหมดที่ส่งมาถึงนามแฝงจะแสดงเป็นกล่องขาเข้าหลัก ไม่ใช่นามแฝง เช่น หากคุณมีบัญชีอีเมล jane@coolexample.com และสร้างนามแฝง support@coolexample.com เมลที่ส่งถึง support@ จะแสดงในกล่องขาเข้าว่าส่งถึง jane@

หากจะให้ support@ แสดงขึ้นในที่อยู่ผู้รับ ให้สร้าง กลุ่มกระจายอีเมล โดยมีบัญชีอีเมลหลักเป็นสมาชิก

สามารถกรองนามแฝงให้ไปยังโฟลเดอร์เฉพาะได้หรือไม่

ไม่ได้ กฎกล่องขาเข้าไม่กรองนามแฝงให้ไปที่โฟลเดอร์เฉพาะ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างที่อยู่เป็น กลุ่มกระจายอีเมล (โดยมีบัญชีอีเมลหลักของคุณเป็นสมาชิก) ได้ และสร้างกฎให้ย้ายอีเมลที่ส่งถึงกลุ่มกระจายอีเมลของคุณไปยังโฟลเดอร์หนึ่งโดยอัตโนมัติ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ กฎกล่องขาเข้า จาก Microsoft

หมายเหตุ: ที่อยู่อีเมลไม่สามารถเป็นทั้งนามแฝงและกลุ่มกระจายอีเมลพร้อมกันได้ หากจะเปลี่ยนที่อยู่จากนามแฝงเป็นกลุ่มกระจายอีเมล ให้ลบนามแฝงก่อน แล้วจึงสร้างที่อยู่เพื่อใช้เป็น กลุ่มกระจายอีเมล

ฉันสามารถส่งอีเมลจากนามแฝงได้หรือไม่

คุณไม่สามารถส่งอีเมลจากนามแฝงได้ การตอบกลับจะแสดงให้เห็นที่อยู่อีเมลหลักว่าเป็นผู้ส่ง

เช่น หากคุณมี jane@coolexample.com เป็นบัญชีอีเมลหลัก แล้วคุณสร้างนามแฝง jobs@coolexample.com และ events@coolexample.com เมลทั้งหมดที่ส่งถึง jobs@ หรือ events@ จะมาที่กล่องขาเข้าปกติของคุณ เมื่อคุณตอบเมล เมลนั้นจะส่งจาก jane@coolexample.com

หากจะส่งจากที่อยู่นั้น ให้สร้างบัญชีอีเมลอีกหนึ่งบัญชีหรือกลุ่มกระจายอีเมล หากคุณสร้างที่อยู่อีเมลเป็นกลุ่มกระจายอีเมล คุณจะต้องมอบสิทธิ์อนุญาต ส่งในนาม ให้ที่อยู่อีเมลหลักของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ สิทธิ์อนุญาตของกลุ่มกระจายอีเมล จาก Microsoft

กลับสู่ด้านบน

นานแค่ไหนกว่าที่นามแฝงจะสามารถใช้ได้

ทันทีที่คุณเพิ่มนามแฝง คุณควรรับเมลสำหรับนามแฝงนั้นได้เลย อย่างไรก็ตาม อาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงกว่าที่นามแฝงใหม่จะเริ่มส่งเมลได้

ฉันสามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลเป็นนามแฝงได้หรือไม่

หากคุณเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของบัญชีอีเมล Microsoft 365 ของคุณ ระบบจะเพิ่มชื่อผู้ใช้เดิมเป็นนามแฝงโดยอัตโนมัติ หรือหากกำหนดที่อยู่นั้นเป็นบัญชีอีเมล กลุ่มกระจายอีเมล หรือกล่องรับจดหมายที่ใช้ร่วมกันแล้ว คุณจะต้องลบที่อยู่นั้นก่อนที่จะเพิ่มเป็นนามแฝงของบัญชีอีเมลหลัก

หากนามแฝงของฉันใช้ไม่ได้ล่ะ

หากนามแฝงของคุณใช้ไม่ได้ ให้ลองแก้ไขดังต่อไปนี้:

  • ตรวจสอบตัวสะกดของนามแฝง การพิมพ์ผิดเกิดขึ้นได้กับทุกคน
  • ตรวจสอบว่าผู้ส่งสะกดนามแฝงถูกต้อง
  • ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณให้เวลานามแฝง 24 ชั่วโมงก่อนใช้งาน
  • หากคุณใช้การรักษาความปลอดภัยของอีเมลขั้นสูง คุณอาจต้อง เพิ่มนามแฝง

สามารถใช้นามแฝงเดียวกับหลายที่อยู่อีเมลได้หรือไม่

คุณไม่สามารถกำหนดนามแฝงเดียวกันให้หลายที่อยู่อีเมลได้ สร้าง กล่องรับจดหมายที่ใช้ร่วมกัน หรือ กลุ่มกระจายอีเมล แทน

กลับสู่ด้านบน

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม