Microsoft 365 จาก GoDaddy วิธีใช้

นามแฝงอีเมลคืออะไร

นามแฝงเป็นวิธีการรับอีเมลโดยไม่เปิดเผยที่อยู่อีเมล Microsoft 365 ของคุณ อีเมลทุกฉบับที่ส่งถึงนามแฝงจะส่งต่อไปยังกล่องขาเข้าของบัญชีอีเมลหลักของคุณ นามแฝงจะทำให้บัญชีอีเมลเดียวมีชื่อที่หลากหลายโดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับกล่องขาเข้าหลายกล่อง คุณสามารถสร้างนามแฝงได้สูงสุด 400 ชื่อสำหรับบัญชีอีเมลเดียว

ตัวอย่างนามแฝงอีเมล

สมมติว่า Jane Pointsman เป็นเจ้าของบริษัทที่ปรึกษาขนาดเล็ก เธอต้องการสร้างที่อยู่อีเมลหลายรายการเพื่อใช้ในธุรกิจของเธอ แต่ต้องการให้อีเมลทุกฉบับส่งมาที่กล่องขาเข้าส่วนตัวของเธอ นอกเหนือจาก jane.pointsman@crystallballconsulting.com ซึ่งเป็นที่อยู่อีเมลหลักที่เธอสร้างขึ้นแล้ว เธอยังสร้างอีเมลเหล่านี้ด้วย

 • jpointsman@crystallballconsulting.com: อีเมลนี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถจดจำได้ง่ายเมื่อต้องการติดต่อ Jane โดยตรง
 • hello@crystalballconsulting.com: อีเมลนี้เป็นอีเมลที่บริษัทนำไปใช้ในกรณีที่ต้องทำการติดต่อโดยทั่วไป
 • billing@crystallballconsuting.com: อีเมลนี้เป็นอีเมลที่บริษัทนำไปใช้สำหรับการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

เลือกคำถามเพื่อดูคำตอบ:

นามแฝงอีเมลสามารถใช้งานอย่างไรได้บ้าง

นามแฝงอีเมลมีประโยชน์ในการสร้างและการจัดการตัวตนทางออนไลน์ของธุรกิจของคุณ หมายความว่าหากคุณหรือคนอื่นในบริษัทของคุณมีบทบาทต่างกันหลายบทบาท หากมีนามแฝงอีเมล คุณก็ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างกล่องอีเมลแต่ละกล่อง เพราะอีเมลทุกฉบับจะถูกส่งมาที่กล่องขาเข้าหลักของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งอีเมลจากนามแฝงเพื่อปิดบังที่อยู่อีเมลหลักของคุณได้อีกด้วย

กลับสู่ด้านบน

ฉันจะสร้างนามแฝงอีเมลได้อย่างไร

จำเป็น: ผู้ใช้สามารถดูนามแฝงที่มีอยู่ได้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบเพื่อเพิ่มนามแฝง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่บทบาทของผู้ดูแลระบบจาก Microsoft
 1. ลงชื่อเข้าใช้แดชบอร์อีเมลและ Office ของคุณ
 2. Select Admin, then Email aliases.
  Admin tab opened to show Email Aliases
 3. เลือก เพิ่มนามแฝง
 4. เลือกผู้ใช้จากช่องรายการเลือกแบบเปิดลง (หากคุณมีที่อยู่อีเมลเดียว ระบบจะเลือกไว้ให้ตามค่าเริ่มต้น)
 5. Under Enter alias, add your new alias.
 6. เลือกบันทึก

คุณจะเห็นนามแฝงอีเมลใหม่ของคุณแสดงอยู่ในหน้า นามแฝงอีเมล คุณสามารถมาที่นี่เพื่อเพิ่ม ปุ่มดินสอ แก้ไข หรือ ปุ่มถังขยะ ลบนามแฝงออกได้ทุกเมื่อ

กลับสู่ด้านบน

ฉันจะเปลี่ยนนามแฝงอีเมลได้อย่างไร

 1. ลงชื่อเข้าใช้แดชบอร์อีเมลและ Office ของคุณ
 2. Select Admin, and then Email Aliases.
  Admin tab opened to show Email Aliases
 3. เลือก ปุ่มดินสอ แก้ไข ที่อยู่ข้างนามแฝงอีเมลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 4. อัพเดตนามแฝงของอีเมลโดยแก้ไขชื่อ หากคุณมีหลายโดเมนคุณสามารถเปลี่ยนโดเมนนามแฝงได้เช่นกัน
 5. เลือกบันทึก
 6. To continue to use the original email alias along with the updated alias, select Yes, Keep It, Too. If not, select No, Thanks.

Your alias will now direct mail to your primary inbox.

กลับสู่ด้านบน

ฉันจะลบนามแฝงอีเมลได้อย่างไร

 1. Next to the email alias you want to remove, select Trash Can Button Delete.
 2. เลือก ลบ

After an alias is removed, it can be repurposed as a new email address, but removing an alias can take up to 24 hours to complete.

กลับสู่ด้านบน

คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

ฉันจะเห็นอีเมลในกล่องขาเข้าโดยจ่าหน้าถึงนามแฝงหรือไม่

No, all mail sent to an alias shows up in your inbox addressed to your primary email address. For example, if you have the email account jane@coolexample.com and create the alias support@coolexample.com, mail sent to support@coolexample.com will show in your inbox as sent to jane@coolexample.com.

If you want support@coolexample.com to show as the "To" address, create a distribution group with your primary email account as a member.

กลับสู่ด้านบน

ฉันสามารถส่งอีเมลจากนามแฝงได้หรือไม่

ได้ ส่งอีเมลโดยใช้นามแฝง ใน Outlook บนเว็บ ข้อความของคุณจะแสดงที่อยู่นามแฝงเป็นผู้ส่งและปกปิดที่อยู่อีเมลหลักของคุณ

For example, if you have jane@coolexample.com as your primary email account and you create the alias jobs@coolexample.com, all emails sent to jobs@coolexample.com goes into your regular inbox. When you reply to mail, you can use the alias jobs@coolexample.com so that the recipient never sees jane@coolexample.com.

หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้อยู่ในโหมดตัวอย่างสำหรับสาธารณะของ Microsoft และอาจมีปัญหาหรือข้อบกพร่อง

กลับสู่ด้านบน

อีเมลนามแฝงและอีเมลสำหรับส่งต่อแตกต่างกันอย่างไร

When you create a forwarding email address, any messages sent to your Microsoft 365 email is directed to a different email address. For example, if you forward email from sales@coolexample.com to jane@coolexample.com, all messages sent to sales@coolexample.com will automatically forward to jane@coolexample.com. See forwarding options for your Microsoft 365 email address.

กลับสู่ด้านบน

สามารถกรองนามแฝงให้ไปยังโฟลเดอร์เฉพาะได้หรือไม่

ไม่ได้ กฎกล่องขาเข้าไม่กรองนามแฝงให้ไปที่โฟลเดอร์เฉพาะ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างที่อยู่เป็น กลุ่มกระจายอีเมล (โดยมีบัญชีอีเมลหลักของคุณเป็นสมาชิก) ได้ และสร้างกฎให้ย้ายอีเมลที่ส่งถึงกลุ่มกระจายอีเมลของคุณไปยังโฟลเดอร์หนึ่งโดยอัตโนมัติ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ กฎกล่องขาเข้า จาก Microsoft

โปรดทราบว่าที่อยู่อีเมลไม่สามารถเป็นทั้งนามแฝงและกลุ่มกระจายอีเมลพร้อมกันได้ หากจะเปลี่ยนที่อยู่จากนามแฝงเป็นกลุ่มกระจายอีเมล ให้ลบนามแฝงก่อน แล้วจึงสร้างที่อยู่เพื่อใช้เป็นกลุ่มกระจายอีเมล

กลับสู่ด้านบน

นานแค่ไหนกว่าที่นามแฝงจะสามารถใช้ได้

ทันทีที่คุณเพิ่มนามแฝง คุณจะสามารถรับเมลสำหรับนามแฝงนั้นได้เลย อย่างไรก็ตาม อาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงกว่าที่นามแฝงใหม่จะเริ่มส่งเมลได้

กลับสู่ด้านบน

ฉันสามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลเป็นนามแฝงได้หรือไม่

หากคุณเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของบัญชีอีเมล Microsoft 365 ของคุณ ระบบจะเพิ่มชื่อผู้ใช้เดิมเป็นนามแฝงโดยอัตโนมัติ หรือหากกำหนดที่อยู่นั้นเป็นบัญชีอีเมล กลุ่มกระจายอีเมล หรือกล่องรับจดหมายที่ใช้ร่วมกันแล้ว คุณจะต้องลบที่อยู่นั้นก่อนที่จะเพิ่มเป็นนามแฝงของบัญชีอีเมลหลัก

กลับสู่ด้านบน

หากนามแฝงของฉันใช้ไม่ได้ล่ะ

หากนามแฝงของคุณใช้ไม่ได้ ให้ลองแก้ไขดังต่อไปนี้:

 • ตรวจสอบตัวสะกดของนามแฝง การพิมพ์ผิดเกิดขึ้นได้กับทุกคน
 • ตรวจสอบว่าผู้ส่งสะกดนามแฝงถูกต้อง
 • ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณให้เวลานามแฝง 24 ชั่วโมงก่อนใช้งาน
 • หากคุณใช้การรักษาความปลอดภัยของอีเมลขั้นสูง คุณอาจต้อง เพิ่มนามแฝง

กลับสู่ด้านบน

สามารถใช้นามแฝงเดียวกับหลายที่อยู่อีเมลได้หรือไม่

คุณไม่สามารถกำหนดนามแฝงเดียวกันให้หลายที่อยู่อีเมลได้ สร้าง กล่องรับจดหมายที่ใช้ร่วมกัน หรือ กลุ่มกระจายอีเมล แทน

กลับสู่ด้านบน

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม