Microsoft 365 จาก GoDaddy วิธีใช้

นามแฝงอีเมลคืออะไร

นามแฝงเป็นวิธีการรับอีเมลโดยไม่เปิดเผยที่อยู่อีเมล Microsoft 365 ของคุณ อีเมลทุกฉบับที่ส่งถึงที่อยู่นามแฝงของคุณจะส่งไปยังกล่องขาเข้าของบัญชีอีเมลหลัก

นามแฝงจะทำให้บัญชีอีเมลเดียวมีชื่อที่หลากหลายโดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับกล่องขาเข้าหลายกล่อง คุณสามารถสร้างนามแฝงได้สูงสุด 400 ชื่อสำหรับบัญชีอีเมลเดียว

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามแฝง ให้เลือกคำถามเพื่อดูคำตอบ:

ฉันจะเห็นอีเมลในกล่องขาเข้าโดยจ่าหน้าถึงนามแฝงหรือไม่

ไม่ อีเมลทั้งหมดที่ส่งถึงนามแฝงจะปรากฏในกล่องขาเข้าของคุณโดยจ่าหน้าถึงที่อยู่อีเมลหลัก เช่น หากคุณมีบัญชีอีเมล jane@coolexample.com และสร้างนามแฝง support@coolexample.com เมลที่ส่งถึง support@ จะแสดงในกล่องขาเข้าว่าส่งถึง jane@

ถ้าต้องการให้ support@ แสดงขึ้นในที่อยู่ผู้รับ ให้สร้าง กลุ่มกระจายอีเมล โดยมีบัญชีอีเมลหลักเป็นสมาชิก

ฉันสามารถส่งอีเมลจากนามแฝงได้หรือไม่

ได้ ส่งอีเมลโดยใช้นามแฝง ใน Outlook บนเว็บ ข้อความของคุณจะแสดงที่อยู่นามแฝงเป็นผู้ส่งและปกปิดที่อยู่อีเมลหลักของคุณ

เช่น หากคุณมี jane@coolexample.com เป็นบัญชีอีเมลหลัก แล้วคุณสร้างนามแฝง jobs@coolexample.com อีเมลทั้งหมดที่ส่งถึง jobs@ จะมาที่กล่องขาเข้าปกติของคุณ เมื่อคุณตอบเมล ก็สามารถใช้นามแฝง jobs@ ได้ เพื่อที่ผู้รับจะไม่เห็น jane@ ได้เลย

หมายเหตุ: คุณลักษณะนี้อยู่ในโหมดตัวอย่างสำหรับสาธารณะของ Microsoft และอาจมีปัญหาหรือข้อบกพร่อง ดูวิธีการส่งอีเมลโดยใช้นามแฝง

อีเมลนามแฝงและอีเมลสำหรับส่งต่อแตกต่างกันอย่างไร

เมื่อคุณสร้างที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อ ข้อความใดๆ ที่ส่งถึงอีเมล Microsoft 365 จะถูกส่งตรงไปยังที่อยู่อีเมลอื่น เช่น หากคุณส่งต่ออีเมลจาก sales@coolexample.com ไปยัง jane@coolexample.com ข้อความทั้งหมดที่ส่งถึง sales@ จะถูกส่งต่อไปยัง jane@ ดู ตัวเลือกการส่งต่อ สำหรับที่อยู่อีเมล Microsoft 365 ของคุณ

สามารถกรองนามแฝงให้ไปยังโฟลเดอร์เฉพาะได้หรือไม่

ไม่ได้ กฎกล่องขาเข้าไม่กรองนามแฝงให้ไปที่โฟลเดอร์เฉพาะ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างที่อยู่เป็น กลุ่มกระจายอีเมล (โดยมีบัญชีอีเมลหลักของคุณเป็นสมาชิก) ได้ และสร้างกฎให้ย้ายอีเมลที่ส่งถึงกลุ่มกระจายอีเมลของคุณไปยังโฟลเดอร์หนึ่งโดยอัตโนมัติ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ กฎกล่องขาเข้า จาก Microsoft

หมายเหตุ: ที่อยู่อีเมลไม่สามารถเป็นทั้งนามแฝงและกลุ่มกระจายอีเมลพร้อมกันได้ หากจะเปลี่ยนที่อยู่จากนามแฝงเป็นกลุ่มกระจายอีเมล ให้ลบนามแฝงก่อน แล้วจึงสร้างที่อยู่เพื่อใช้เป็น กลุ่มกระจายอีเมล

กลับสู่ด้านบน

นานแค่ไหนกว่าที่นามแฝงจะสามารถใช้ได้

ทันทีที่คุณเพิ่มนามแฝง คุณจะสามารถรับเมลสำหรับนามแฝงนั้นได้เลย อย่างไรก็ตาม อาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงกว่าที่นามแฝงใหม่จะเริ่มส่งเมลได้

ฉันสามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลเป็นนามแฝงได้หรือไม่

หากคุณเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ของบัญชีอีเมล Microsoft 365 ของคุณ ระบบจะเพิ่มชื่อผู้ใช้เดิมเป็นนามแฝงโดยอัตโนมัติ หรือหากกำหนดที่อยู่นั้นเป็นบัญชีอีเมล กลุ่มกระจายอีเมล หรือกล่องรับจดหมายที่ใช้ร่วมกันแล้ว คุณจะต้องลบที่อยู่นั้นก่อนที่จะเพิ่มเป็นนามแฝงของบัญชีอีเมลหลัก

หากนามแฝงของฉันใช้ไม่ได้ล่ะ

หากนามแฝงของคุณใช้ไม่ได้ ให้ลองแก้ไขดังต่อไปนี้:

  • ตรวจสอบตัวสะกดของนามแฝง การพิมพ์ผิดเกิดขึ้นได้กับทุกคน
  • ตรวจสอบว่าผู้ส่งสะกดนามแฝงถูกต้อง
  • ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณให้เวลานามแฝง 24 ชั่วโมงก่อนใช้งาน
  • หากคุณใช้การรักษาความปลอดภัยของอีเมลขั้นสูง คุณอาจต้อง เพิ่มนามแฝง

สามารถใช้นามแฝงเดียวกับหลายที่อยู่อีเมลได้หรือไม่

คุณไม่สามารถกำหนดนามแฝงเดียวกันให้หลายที่อยู่อีเมลได้ สร้าง กล่องรับจดหมายที่ใช้ร่วมกัน หรือ กลุ่มกระจายอีเมล แทน

กลับสู่ด้านบน

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม