ช่วยเหลือ

Microsoft 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

นามแฝง การส่งต่ือ และรายการแจกจ่ายคืออะไร

นามแฝง การส่งต่ือ และรายการแจกจ่ายจะทำงานคล้ายคลึงกัน แต่มีความแตกต่างกันที่สำคัญ

นามแฝง

ที่อยู่อีเมลนามแฝงก็คือบัญชีอีเมล Office 365 อีกบัญชีที่แอบซ่อนอยู่นั่นเอง เมลทั้งหมดที่ถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลนามแฝงจะได้รับในกล่องขาเข้าอีเมลต้นฉบับของ Office 365 นามแฝงจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีเว็บไซต์และต้องการมีที่อยู่อีเมลเพื่อให้คนอื่นๆ ติดต่อได้ (เช่น sales@coolexample.com) แต่ยังต้องการให้เมลไปยังกล่องขาเข้าของตน

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีที่อยู่อีเมลที่ถูกกำหนดค่าเป็น holly@coolexample.com แล้วคุณสร้างนามแฝง sales@coolexample.com อีเมลทั้งหมดจาก sales@coolexample.com จะไปยังกล่องขาเข้าของคุณที่ holly@coolexample.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเตอมเกี่ยวกับนามแฝง ให้ดูที่ เพิ่มนามแฝงอีเมล

การส่งต่อ

การส่งต่อหมายถึงการเปลี่ยนเส้นทางอีเมลที่ถูกส่งไปยังที่อยู่หนึ่งไปยังอีกที่อยู่หนึ่ง ในวิธีเดียวกันกับที่คุณจะส่งต่อจดหมายทั่วไปของคุณเมื่อคุณย้ายที่อยู่ ใน Office 365 คุณสามารถแบ่งปันเมลจากอีกบัญชีอีเมลไปยังกล่องขาเข้า Office 365 ของคุณได้ด้วยการตั้งค่าบัญชีที่เชื่อมโยงกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่เอกสารของ Microsoft ในเรื่อง บัญชีที่เชื่อมโยงกัน

หากคุณต้องการจะส่งต่อเมล Office 365 ของคุณไปยังอีกบัญชีหนึ่งโดยอัตโนมัติ คุณต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบบนบัญชีของคุณ ทำตามขั้นตอนที่ได้ให้ไว้เพื่อสร้างบัญชีที่เชื่อมโยงกัน แล้วเลือก การส่งต่อ

กลุ่มการแจกจ่าย

หากลูกค้าส่งอีเมลจากบัญชี Office 365 ของตนอย่างต่อเนื่องไปยังกลุ่มบุคคลเดิม พวกเขาอาจต้องการสร้างกลุ่มการแจกจ่าย เมื่อพวกเขาสร้างรายการแจกจ่ายแล้ว รายการจะปรากฏในสมุดที่อยู่ เช่นเดียวกับที่อยู่อีเมลของบุคคลอื่นมี

ด้วยวิธีนี้ เมื่อพวกเขาต้องการส่งอีเมลไปยังกลุ่มนั้น พวกเขาเพียงแค่เลือกชื่อของกลุ่มการแจกจ่ายแทนที่จะเลือกแต่ละที่อยู่

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีอีเมลที่แตกต่างกันใน Office 365 โปรดดู


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ