ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

What is an email client?

An email client is software that you download and install on your computer, and use to send and receive emails. The alternative is to use webmail.

All email travels over the internet, and is stored on servers. Those servers can belong to email providers (like Gmail), internet service providers (like Comcast), or web hosting providers (like GoDaddy). This server is where email is collected and stored, until you delete it.

An email client must be connected to the internet to send and receive email, and is configured to access your provider's email servers. Once your email is downloaded to your computer from your provider's server, you can use the email client to read and interact with your email, even if you're not online.

Email clients offer more robust functionality than a webmail website. However, the client must be configured correctly, and on each device separately, to work with your email provider's servers. Office 365 allows you to configure many clients, such as Outlook and Apple Mail. You can also use the native email clients, or the Outlook app on your iPhone, Android, or Windows mobile device.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ