เครื่องหมายรับรอง SSL วิธีใช้

ใบรับรอง SSL คืออะไร

ใบรับรอง SSL (Secure Sockets Layer) เป็นใบรับรองดิจิตอลที่จะตรวจสอบยืนยันอัตลักษณ์ของเว็บไซต์ และจะเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์โดยใช้เทคโนโลยี SSL การเข้ารหัสคือกระบวนการกวนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถเข้าใจได้ ซึ่งสามารถถูกทำกลับมาให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านเข้าใจได้ด้วยคีย์การเข้ารหัสที่ถูกต้องเท่านั้น


ใบรับรองจะเป็น “หนังสือเดินทาง”ี อีเล็กทรอนิกส์ที่จะสร้างข้อมูลประจำตัวของบริษัททางออนไลน์เมื่อทำธุรกิจบนเว็บ เมื่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตพยายามจะส่งข้อมูลที่เป็นความลับไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ เบราว์เซอร์ของผู้ใช้จะเข้าถึงใบรับรองดิจิตอลของเซิร์ฟเวอร์แล้วสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยขึ้น

ใบรับรอง SSL จะมีข้อมูลต่อไปนี้:

  • ชื่อผู้ถือใบรับรอง
  • หมายเลขและวันที่หมดอายุของใบรับรอง
  • สำเนาคีย์สาธารณะของผู้ถือใบรับรอง
  • ลายเซ็นดิจิตอลของผู้ออกใบรับรอง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง SSL โปรดดูที่ ติดตั้ง SSL Certificate ของฉัน

หมายเหตุ: คุณสามารถดูการมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากบริษัทภายนอกได้ (เช่น ใบรับรอง SSL ที่ไม่ใช่ของ GoDaddy) ที่นี่

หากจะหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดดูหน้า SSL Certificate ของเรา