ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

What is ASP/ASP.NET?

ASP stands for Active Server Pages. ASP and ASP.NET are programs that run on Windows. ASP files have the file extension ".asp" and ASP.NET files have the file extension ".aspx." ASP and ASP.NET allow you to:

  • Dynamically edit, change, or add content on your Web page.
  • Respond to user queries or data submitted from HTML forms.
  • Access any data or databases and return the results to a browser.
  • Customize a Web page to make it more useful for individual users.

For more information about ASP and ASP.NET, you can visit these developer centers at Microsoft.com:

Active Server Pages Developer Center
ASP.NET Developer Center

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ