ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What is ASP.NET 3.5?

ASP.NET 3.5 is a development platform used to create dynamic websites and Web applications. It supports numerous Web technologies, including Language Integrated Query (LINQ), Windows Presentation Foundation (WPF), Windows Workflow Foundation (WF), Windows Communication Foundation (WC) and Silverlight. Using ASP.NET 3.5, you can develop database-driven sites, manage users, data, and content, increase productivity and reliability, and improve scalability, security, and performance.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ