ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

What is CashParking?

If you’re not using your domains, you can actually make money off of them using GoDaddy's CashParking service. It works like this: you sign up for the service, and visitors to your parked site will see ads that are relevant to them. When they click on these ads, you’ll make a percentage of the revenue generated.

Video transcript

Welcome to “What is CashParking?”

If you have a registered domain name you’re not using for a website or email, it’s called a parked domain. It’s possible to make money on your parked domain.

CashParking is a GoDaddy service that helps you earn money on your parked domain. How? When you associate your parked domain with a CashParking account, a web page is created for your domain. GoDaddy’s advertising partners place advertisements on that page.

Each time a visitor clicks an ad, you receive a share of the generated revenue. The revenue depends on the number and type of advertisements that visitors click.

The displayed advertisements vary depending on several factors, including the quality of your domain name, and the amount and type of traffic your page receives.

Your share of the revenue depends on the plan you choose when you sign up. Get CashParking payments via direct deposit, PayPal, Good As Gold, or by personal check.

You can associate an unlimited number of domains with one CashParking account. Your domain doesn’t even need to be hosted at GoDaddy.

If you’re ready to put your unused domain to work, CashParking may be the way to go.

You can find more information, including details about payment schedules, service fees, and more by clicking the Domains link at the end of this video.

Sign up today to start capitalizing >>


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ