ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

What is collation and can I change it on my MS SQL database?

Collation controls the way string values are sorted. The default collation sorts alphabetically using the standard Latin character set. Other collations will sort in different orders. For example, a traditional Spanish collation places words beginning with "ch" at the end of a list of words beginning with "c."

It is not necessary to change the default collation to use non-Latin characters. All shared MS SQL databases support Unicode characters, allowing the storage of a variety of alphabets.

Modifying collation settings is an advanced database task and should only be performed by experienced database developers. If you determine it is necessary to change your collation, we recommend modifying it at the table or column level. Making this change at the database level disables some Hosting Control Panel functionality, including the installation and removal of ASP Schema objects. Modifying at the table or column level avoids the majority of known compatibility issues with non-standard collation settings.

The following T-SQL sample illustrates how to set the collation at the column level:

CREATE TABLE [dbo].[CollationTest](
[keyColumn] [bigint] NULL,
[strColumn] [varchar](max) COLLATE Traditional_Spanish_CI_AI NULL
) ON [PRIMARY]

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ