ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

สิทธิ์การเข้าถึงของผู้รับมอบสิทธิ์คืออะไร

สิทธิ์การเข้าถึงของผู้รับมอบสิทธิ์ช่วยให้ลูกค้าของ GoDaddy แชร์สิทธิ์การเข้าถึงบัญชีของตนกับผู้อื่นได้โดยไม่จำเป็นต้องแชร์รหัสผ่านหรือข้อมูลที่มีการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ

สิทธิ์การเข้าถึงของผู้รับมอบสิทธิ์ทำงานอย่างไร

คุณสามารถเชิญให้ผู้อื่นเข้าถึงบัญชีของคุณในฐานะเจ้าของบัญชีได้ หากบุคคลเหล่านั้นยอมรับคำเชิญของคุณ ผู้รับมอบสิทธิ์เหล่านี้จะสามารถเปิดและใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณได้ตามความต้องการของคุณและผู้รับมอบสิทธิ์ ดังนี้

  • คุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณมีสิทธิ์การอนุญาตในการซื้อผลิตภัณฑ์ให้กับบัญชีของคุณหรือไม่ หากผู้รับมอบสิทธิ์มีสิทธิ์การอนุญาตดังกล่าว ผู้รับมอบสิทธิ์จะไม่สามารถดูหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีที่มีการรักษาความปลอดภัยของคุณได้ เช่น วิธีการชำระเงินหรือรหัสผ่าน
  • ระบบจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับมอบสิทธิ์ซื้อในนามของคุณไปยังบัญชีของคุณ
  • คุณสามารถเปลี่ยนแปลงระดับสิทธิ์การอนุญาตหรือลบสิทธิ์การเข้าถึงของผู้รับมอบสิทธิ์ออกได้ทุกเมื่อ
  • ผู้รับมอบสิทธิ์ต้องมีบัญชี GoDaddy เพื่อตอบรับคำเชิญของคุณ เมื่อคุณเชิญผู้รับมอบสิทธิ์ให้เข้าถึงบัญชีของคุณเราจะขอให้พวกเขาสร้างบัญชีหากพวกเขาไม่มี

สิทธิ์การเข้าถึงของผู้รับมอบสิทธิ์สำหรับโดเมนต่างๆ แตกต่างกันอย่างไร

  • ผู้รับมอบสิทธิ์อาจจัดการการเปลี่ยนแปลง DNS และเนมเซิร์ฟเวอร์และการส่งต่อโดเมน อย่างไรก็ตามผู้รับมอบสิทธิ์ จะไม่ได้ รับอนุญาตให้จัดการการเปลี่ยนแปลง DNS และเนมเซิร์ฟเวอร์สำหรับโดเมนที่มีความเป็นส่วนตัวหรือการปกป้อง
  • หากคุณให้สิทธิ์ผู้รับมอบสิทธิ์ในการซื้อผลิตภัณฑ์ผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณก็สามารถทำได้เช่นกัน ซื้อโดเมน โดยตรงหรือซื้อโดเมนหลังการขาย ระบบจะเพิ่มโดเมนที่ซื้อไปยังบัญชีของคุณ
  • ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่ได้รับอนุญาตให้ดูหรือเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์การซื้อโดเมนหรือข้อมูลโดเมนที่มีการรักษาความปลอดภัยของคุณ เช่น ที่อยู่สำหรับการติดต่อของคุณ
  • ผู้รับมอบสิทธิ์ไม่ได้รับอนุญาตให้ขายโดเมนของคุณ

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม