ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

What is Discount Domain Club?

Discount Domain Club is a membership-based program specifically designed for people frequently registering domain names. It does not require set up. Membership is open to anyone and is valid for one year after the purchase date.

When you join Discount Domain Club, you can immediately log in to your account to see discount pricing for domain names. New domain names, transfers, and renewals are all discounted for participating top-level domain names (TLDs). Discounts are limited to the base tier for participating TLDs, and are available for pre-registration, registration, renewal, and transfer. Discount pricing automatically applies to domain names in your cart when you check out. For more information on specific plans, please visit Discount Domain Club.

Note: Discount pricing cannot be applied toward Premium, Tier 2, Tier 3, or Tier 5 domains.

Domain names you purchase through your Discount Domain Club membership are not eligible for other promotions or discounts.

With your Discount Domain Club membership, you receive one-year memberships to GoDaddy Auctions® and CashParking®. If you choose to end your Discount Domain Club membership, these services remain available to you at standard pricing. For more information about GoDaddy Auctions or CashParking, see Auctions FAQ or CashParking FAQ

What if I purchased Discount Domain Club but already have GoDaddy Auctions or CashParking?

With your Discount Domain Club membership, you receive one-year memberships to GoDaddy Auctions® and CashParking®.

If you already have a CashParking Basic account, you can upgrade to a premium account at no additional charge or receive an additional CashParking Premium account. For more information about upgrading your account, see Upgrading or Downgrading Your CashParking Account.

If you already have a CashParking Premium account, you receive an additional CashParking Premium account, or you can apply a free one-year renewal to your existing account at no additional charge.

If you already have a GoDaddy Auctions account, you receive a free one-year renewal for that account.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ