ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

What is Domain Broker Service?

If the domain name you want is already registered by someone else, you can use our professional Domain Broker Service with your personal Domain Buy Agent to attempt to acquire it for you. Domain Buy Agents make every reasonable attempt to contact the current domain name registrant to try to negotiate its purchase.

In addition to the Domain Broker Service fee, there is a 20% Buyer Broker fee ($15 minimum fee).

The Domain Broker Service purchase gives our agents a maximum of 30 days to negotiate a deal for you. Your purchase is non-refundable and non-transferable. If you want to pursue a different domain name instead of the one you originally purchased, you must purchase a separate request to acquire the new domain name through Domain Broker Service.

If we cannot contact the registrant or the registrant refuses to sell, there is nothing more we can do to help you acquire the domain name. When your Domain Broker Service expires, we make no further attempt to acquire the domain name for you.

เราพิจารณาว่าการบริการเสร็จสมบูรณ์ลงเมื่อ:

  • ตัวแทนซื้อโดเมนได้กระทำการที่สมเหตุสมผล พยายามอย่างดีที่สุดแล้วในการติดต่อผู้ลงทะเบียนชื่อโดเมน ไม่มีการตอบกลับภายในระยะเวลาของการนัดหมาย
  • คุณไม่ต้องการที่จะพยายามให้ได้มาซึ่งชื่อโดเมนอีกต่อไป
  • ผู้ลงทะเบียนชื่อโดเมนคนปัจจุบันปฏิเสธข้อเสนอสูงสุดของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ