ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

What is domain name kiting?

Domain name kiting is the process of registering a domain name to test its monetization possibilities and then, if it doesn't generate sufficient advertising revenue, canceling it within the five-day grace period for a full refund.

Typically, this occurs with recently expired domain names that might still receive traffic from search engines and other visitors. If the domain name shows the potential to earn more than the cost of registration, the registrant keeps it. If it does not, the registrant cancels the domain name for a full refund.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ