ช่วยเหลือ

Microsoft 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

What is Email Archiving?

Emails can get lost or deleted, and employees leave companies all the time. With the Email Archiving add-on, you'll always have access to your email and attachments, no matter the situation.

Remember that email or document you needed to find? Email Archiving indexes and stores the originals of all messages sent from or received in your account, plus their attachments, making each file accessible and searchable.

Email Archiving is a great data loss prevention tool for businesses concerned about accidental or malicious deletion of email, for data retention in cases of employee turnover, or to prevent future legal risk.

Some industries (such as legal, financial services, and healthcare) need an archiving solution to comply with regulatory requirements. The Health Insurance Portability Accountability Act, or HIPAA, makes it mandatory for health care providers to maintain records for at least six years. Whether your business is part of a regulated industry, or you’re just looking to protect your data, Email Archiving provides accessible, searchable, long-term storage of email and data.

Email Archiving must be added to all Office 365 mailboxes using the same domain name. To add Email Archiving, go to the Add-Ons tab in the Email & Office Dashboard.

Show me


Related step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ