ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

What is email archiving?

Emails can get lost or deleted, and employees leave companies all the time. Archiving ensures that you always have access to your email and attachments. Watch this video to learn what archiving is and why it's important.

Video transcript

Suppose you needed to find a specific email that was critical to preserving or protecting your business?

How long would it take you? What if you couldn’t find it? Learn how can email archiving help you avoid this situation.

An email archive is created by taking the original, individual email and creating a copy of it in a different location, preserving and indexing it for long-term retention and access.

GoDaddy email archiving indexes and stores the originals of all email messages sent from or received in your GoDaddy Office 365 email account, as well as their attachments, making each file accessible and searchable.

As long as your email subscription is active it will archive every message that is sent or received with no storage limitations.

Remember that email or document you needed to find, the one that was critical to preserving or protecting your business? With an email archiving solution, you can easily search the archive and the application locates all of the email messages and attachments that meet your criteria.

Email archiving is a great data loss prevention tool for businesses concerned about accidental or malicious deletion of email, or for data retention in cases of employee turnover. Archiving is also useful for mitigating future legal risk.

While optional for some businesses, email archiving is a requirement in regulated industries, such as financial services or health care, where maintaining a searchable email archive is a requirement.

For example, the Health Insurance Portability Accountability Act, or HIPAA, makes it mandatory for health care providers to maintain records for at least six years.

Whether your business is part of a regulated industry, or you’re just looking to protect your data, email archiving is a great tool for accessible, searchable, long-term storage of email and data.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ