ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

What is email encryption

Email encryption is a way to protect data from being seen or tampered with by other people. You can watch a short video about Email Encryption farther down the page.

Office 365 email is already encrypted when it is on the Microsoft servers, "at rest." However, it isn't encrypted while it's being sent from one user to another.

Advanced email security options

The Advanced Email Security add-on includes offers extra security on your email while it is "in transit," making it virtually impossible for the contents of the email to be stolen. Additionally, it has spam filtering with quarantine, message logs and reporting for administrator.

Your email is protected no matter what email client you use, including all Microsoft supported Outlook versions.

Show me how

The Advanced Email Security Add-on is sold separately. To add it to your Office 365 account, go to the Add-ons tab in the Office 365 portal and follow the link.

Next steps

  • Purchase the Advanced Email Security add-on, you'll receive a confirmation and password set up email from Proofpoint.
  • Create your encryption account password and log in to Proofpoint
  • You can edit spam settings and set your encryption branding with organization logo and colors.
  • Add the Advanced Email Securty add-on to all Office 365 mailboxes on your account.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ