ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

What is email encryption?

Learn what email encryption is and how it keeps sensitive information safe.

Video transcript

Your Office 365 email is safe sitting on our servers; but what about when it’s in transit? Watch this video to learn how GoDaddy email encryption protects your data between sender and recipient.

The accessible nature of the Internet means between send and receipt, an email message is always at risk for interception. But even more often, emails are just sent to the wrong recipient. No big deal if you’re emailing a recipe to your Aunt.

But what if you’re an attorney sending a contract to a client, or an insurance broker providing policy and premium details to a customer? Since most emails are sent unencrypted, or in plain text, an intercepted or misdirected email in these situations can create big problems for both parties.

Email encryption encodes the contents of an email in a special way during transit, which can only be decoded with a unique cypher. To decipher the message, the email recipient must to log into a portal to view it. So if a message is intercepted or just ends up in the wrong hands, unauthorized parties cannot read its contents.

GoDaddy has partnered with Proofpoint to offer an email encryption add on to your GoDaddy Office 365 email account for a monthly fee. This solution uses the same 256-bit encryption technology employed by some of the largest banks and corporations to protect their valuable data.

While email encryption is a great add-on for anyone who sends sensitive information over the Internet, it’s a critical requirement for businesses in regulated industries

For financial services, insurance, health care, legal, and real estate businesses, email encryption is a necessity to ensure they meet or exceed their industry’s prescribed level of protection for customer information.

Whether your business is part of a regulated industry, or you just want an extra safeguard when sending sensitive data via email, adding encryption to your GoDaddy Office 365 account is great way to ensure your emails are only read by the intended recipient.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ