ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

What is .htaccess?

Using .htaccess files lets you control the behavior of your site or a specific directory on your site. For example, if you place a .htaccess file in your root directory, it will affect your entire site (www.coolexample.com). If you place it in a /content directory, it will only affect that directory (www.coolexample.com/content).

.htaccess works on all of our Linux hosting accounts.

Some examples of what a .htaccess file can be used for are:

  • Customize the error pages for your site
  • Protect your site with a password
  • Enable server-side includes
  • Deny access to your site based on IP
  • Change the default page (index.html) that is loaded for your site
  • Redirect visitors to another page
  • Prevent directory listing
  • Add MIME types

A .htaccess file is a simple text file with the name .htaccess. It is not a file extension like .html or .txt, as the entire file name is .htaccess. For more information on how to set up .htaccess files, visit Apache's website.

Note: Make sure you create a .htaccess file using a plain text editor that doesn't use word wrap. Some editors (such as MS Word or Notepad with word wrap enabled) will insert invisible characters to signify a line break. Your .htaccess file will not work if it has these special characters in it.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ