ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What is IPv6?

Warning: IPv6 is only supported on Servers using the Hosting Control Center panel. Before using this article, check to make sure which server control panel you are using.

IPv6 (Internet Protocol (IP) version 6) is the Internet's next-generation IP intended to replace IPv4.

IP is the language that computers use to communicate with each other on the Internet. An IP address is a unique number assigned to every computer connected to the Internet. IPv4 is the protocol currently used to direct almost all Internet traffic.

The growth of the Internet created a need for more addresses than are possible with IPv4. The Internet Engineering Task Force developed IPv6 in anticipation of IPv4 address exhaustion.

In IPv4, every IP address is 32 bits long, which allows for 4.3 billion unique IP addresses. IPv4 addresses consist of four numbers separated by periods.
For example: 216.27.61.137

In comparison, IPv6 addresses are 128 bits long, which allows for approximately 3.4 x 1038 unique IP addresses. IPv6 addresses consist of eight groups of hexadecimal numbers separated by colons.
For example: 2001:cdba:0000:0000:0000:0000:0000:0068

To save space, IPv6 often omits groups of numbers that contain all zeros, leaving a colon separator to mark the gap.
For example: 2001:cdba::0068

For more information, see IPv6 Address Notation .


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ