ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

What Is Medium trust level and how does it affect my hosting account?

Trust level refers to permissions set in the Web.config file that dictate what operations can and cannot be performed by Web applications. Our ASP.NET 3.5 and 4.0 shared hosting servers use the default Medium trust level with the addition of OleDbPermission, OdbcPermission, and a less-restrictive WebPermission.

Applications operating under a Medium trust level have no registry access, no access to the Windows event log, and cannot use ReflectionPermission (but can use Reflection). Such applications can communicate only with a defined range of network addresses and file system access is limited to the application's virtual directory hierarchy.

Using a Medium trust level prevents applications from accessing shared system resources and eliminates the potential for application interference. Adding OleDbPermission and OdbcPermission allows applications to use those data providers to access databases. WebPermission is modified to allow outbound http and https traffic.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ