ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What is Microsoft BizSpark?

Microsoft® BizSpark™ is a global program designed to accelerate the success of early stage Startups. BizSpark provides entrepreneurs fast and easy access to current full-featured Microsoft development tools and productions licenses of server products, with no upfront costs and minimal requirements.

BizSpark Startups receive professional support from Microsoft, as well as community-driven support from Network Partners and active organizations in the entrepreneurial space, who can provide guidance, mentoring and resources to Startups.

For more information and to apply, see the Microsoft BizSpark home page or information on GoDaddy.com.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ