ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

What is my customer number?

Your customer number is another way to confirm your identity when you contact a GoDaddy Guide. You don't need your customer number to log in, and it's different from your Support PIN.

  1. Go to your GoDaddy Login & PIN page.
  2. Your Customer Number is shown in the Login Info section.

Related steps

  • Now that you've got your customer number, you're ready to contact support.
  • If you're looking for your Support PIN, check the Support PIN section of the page.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ