ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

What is my database host name in Plesk hosting?

Database-driven applications, such as WordPress, use your database host name to connect to it.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. Click Plesk Admin.
  5. Click Databases.

You can connect to the database using the IP address in the Database server column.

Warning: Do not include the port following the IP address for your MySQL databases. For example, if your Database Server is 1.1.1.1:3306, use 1.1.1.1 as your database's hostname.

If you need login information for the database, go to the Users tab. If you need to manage your databases' users' login info, see


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ