ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What is Online Storage?

Online Storage is a browser-based application that allows you to store and access your important files, safely and securely — online. Much like a folder on your hard drive, Online Storage allows you to back up your files and stores them in a safe place for you. You'll have access to your files 24/7, you can share your files with others, and you can even encrypt your files for an extra level of protection.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ