ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What is Penetration Testing?

This service is currently available to a very small, hand-selected customer base. If a customer has a Website Risk Assessment tab in their Website Protection Site Scanner account, please contact the Customer Security Advisor (CSA) Team.

A penetration test, known as a pen test, is an extensive, hands-on security assessment of Web applications, servers or networks. Pen tests conducted by our ISC2- and SANS-certified security experts help businesses and network administrators identify the potential risk of security holes and vulnerabilities.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ