ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

What is phishing?

Phishing is a scheme where hackers get users to share sensitive information, like passwords and social security numbers. It typically involves sending spam email that looks like it's coming from a trusted source, such as a bank (that's the bait), that then links to a fraudulent website impersonating the trusted source (this is the trap).

Understanding what these attacks look like and how they work can help you spot phishing attempts, as well as give you some information about what to do if your website has been compromised to host a phishing trap.

Phishing Email (Bait)

Phishing emails impersonate trustworthy organizations to steal user credentials. In the example below, the email employs a common phishing practice, asking users to update their account information. However, when you hover over the link, it doesn't lead to the company's actual website — it leads to a phishing trap site instead.

PayPal phishing email

Phishing Website (Trap)

Once users click the link in a phishing email, they go to a fraudulent website the attacker is impersonating. This trap site asks users to enter sensitive information, like their username or banking information. Once the user enters the information, it's sent to the hacker who uses it to compromise their account.

Here's an example of a convincing phishing page:

Fake Google sign-in phishing trap

The only way to tell this isn't the actual Google® sign-in page is to look at the browser's address bar. In this example, you'd notice the domain name isn't actually google.com.

For example, in http://login.google.com.evilphishingsite.com/index.html, the site you're really on is evilphishingsite.com.

Phishing Sites Hosted on Your Account

If your site suffers an FTP compromise, hackers might use your account to host a phishing website. For next steps, see My website was hacked. What should I do?

When you view your files and directories, you can be sure that the directories named after well-known businesses (such as banks or Google) are being used for phishing. For example:

  • ./html/HSBC/hsbc.com/
  • ./html/Gmail/googledocs/Googledock/

Related step

More info

Check out the following resources on phishing and how to protect yourself: