ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What is Photo Album?

With GoDaddy Photo Album, you can post and share all your photos and videos online. To get started, you specify options, such as the domain name for your site, and set the theme for the photo album website.

After you've created your website, you can create multiple galleries and then upload your photos and videos to those galleries, giving them unique names and setting options, such as making them accessible to all visitors, making them private, or making them only accessible by password. You can further organize your photos and videos by assigning tags, or keywords, to them. These tags allow you to easily locate all photos and videos that share the same tag.

You can add photos in JPG, BMP, or GIF file formats. You cannot add a video to Photo Album because YouTube no longer supports the software component used by Photo Album.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ