ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What is pipeline mode?

Pipeline mode refers to how a Web server processes client requests. IIS 7 offers two pipeline modes. Integrated pipeline mode handles all requests through a unified pipeline because of the integration of ASP.NET's runtime with the Web server. IIS 7's classic mode behaves in the same manner as IIS 6, using two pipelines to process requests--one for native-code application components and the other for managed code application components.

For information on changing your pipeline mode, see Changing Pipeline Mode on Your Windows IIS 7 Hosting Account.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ