ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

What is Protected Registration?

Protected Registration is a premium service you can apply to many of the domain names you purchase or already registered with us. The service helps ensure that you retain registration of your domain name, regardless of expiration dates or attempts to transfer.

Note: Domain names with protected registration will automatically renew. The renewal settings cannot be changed and the service cannot be canceled without the listed registrant submitting documentation.

With Protected Registration, you receive:

  • Domain Name Ownership Protection — Protects you from losing your domain name if you forget to renew it, or if we can't charge your credit card. If you fail to renew your domain name, we hold it for you temporarily. During that period, your domain name is in an inactive, protected status with a parked page. We do not keep your related services running if your domain name renewal lapses. To rescue the domain name during the protected status period, you must pay any renewal fees for your domain name and Protected Registration.
  • Deadbolt Transfer Protection — Puts your domain name on lockdown, making it impossible for any inadvertent, accidental, or malicious transfer. Unlike regular domain name locking, which occurs at the registry level, Deadbolt Transfer Protection offers an even higher level of security — we lock your domain name in your account.
  • Ownership Protection Reports — Domain name status report and updates within your account to help you keep track of vital domain name information.

Note: Before you purchase Protected Registration, ensure that contact information for your domain name has a valid registrant email address. You must have access to the registrant email address to make future changes to your domain name or Protected Registration service. For more information, see Change my domain contact information.

Protected Registration is not available for some domain names. These are primarily country-code extensions (ccTLDs). See Add Ownership Protection for information on adding Protected Registration to your domain name.

To remove and/or cancel Protected Registration for your domain name, see Cancel Protected Registration for more information.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ