ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What is Quick Shopping Cart?

Quick Shopping Cart® helps you quickly and easily build a professional, high-quality, online store, usable as either its own dedicated website (www.best-widgets.com) or as a subdomain linked from your existing website (www.shop.best-widgets.com). All you need is a domain name.

You can design the look of your store, add products to your catalog, and select shipping, payment, and tax options. After you set up your store, you can publish it, and you're in business. RSS feeds keep your customers up to date on new offerings. There are several plan options designed to meet the needs of any size online business.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ