ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What is RAID?

RAID stands for Redundant Array of Independent Disks. In general, RAID takes advantage of multiple hard drivers to promote reliability, capacity, and performance.

If you purchased RAID for your dedicated server, it will create an exact copy (or mirror) of all of your data on two disks. If you experience a drive failure on one of your disks, your other disk will continue to operate. This protects you from data loss and server downtime.

RAID can also improve your server's performance by providing data on your hard drives more quickly.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ